Begroting 2021

Home

Samenvatting

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de nieuwe investeringen voor het begrotingsjaar 2021 weer. Ook wordt de impact van de kapitaallasten op het volgende begrotingsjaar weergegeven op basis van de uitgangspunten uit de financiële verordening.

Vervangingsinvesteringen

2021

Looptijd in jaren

(bedragen x € 1.000)

Werkplekconcept 2021 deel 1 van 3

300

3

Vervangen storage SER 2021

10

4

Vervangen serverpark 2021 (SER+Harmoniestr.)

25

3

Vastgoed voorzieningen 2021

84

3

Vervangen OnPremise back up 2021

10

4

Rioolinvesteringen 2021

0

60

Hoge kasten 2021

110

10

Drilankers 2021

12

10

Maaiarm met snoeideck

30

7

Waterton 2021

25

10

Zuigwagen Trilo SG4

40

10

Tractor Kubota M9540 (2021)

50

7

Houtversnipperaar

15

7

Totaal vervangingsinvesteringen

711

Een nadere toelichtingen op de investeringen is in de afzonderlijke thema's opgenomen.
Rioolinvestering 2021 staan per saldo op € 0 geraamd. Het investeringsbudget is € 2.278.000 voor 2021. Zoals in GRP2019-2023 opgenomen worden deze investeringen in 1 keer afgeschreven (= versneld afboeken) ten laste van de voorziening "Toekomstige vervangingsinvesteringen GRP".

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35