Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf worden voor de verschillende kapitaalgoederen de volgende onderwerpen toegelicht:

  • Beleidskader
  • Financiële consequenties
  • Ontwikkelingen
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35