Begroting 2021

Thema's

Algemene inkomsten en uitgaven

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

Voor het realiseren van de onder de thema’s gestelde en gekozen uitgangspunten zijn middelen nodig. Het doel van de gemeente is het leveren van goede kwaliteit tegen redelijke kosten, waarbij de inkomsten en uitgaven van de gemeente in balans zijn.

UITGANGSPUNTEN

  • Een goede kwaliteit in de dienstverlening tegen redelijke kosten. Voor een aantal grote, afgebakende domeinen aparte accountmanagers of contactfunctionarissen inzetten. Denk hierbij aan het centrum, bedrijventerreinen en het buitengebied;
  • De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten in balans zijn;
  • Gemeentelijke lasten (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing) die in lijn liggen met andere gemeenten in Brabant.
x € 1.000
Lasten € -10.663
Baten € 62.852
Saldo € 52.189
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35