Begroting 2021

Paragrafen

Grondbeleid

Het Zomerbericht Vastgoed is vastgesteld als onderdeel van de jaarrekening 2019. In het Zomerbericht wordt:

  • Verantwoording afgelegd over het gevoerde grondbeleid
  • De geactualiseerde grondexploitaties
  • De risicoanalyse
  • De ontwikkeling van de algemene reserve grondbedrijf en de voorziening verlieslatende exploitaties.

De beleidskaders voor het voeren van grondexploitaties liggen vast in de ontwikkelagenda.
De gemeente is overgegaan op continue sturing. Zodra er actualisatie is binnen de grondexploitaties of vastgoedexploitaties wordt dit verwerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad.
Via het Zomerbericht Vastgoed en de Managementrapportage grondexploitaties wordt 1 keer per jaar bij de jaarrekening verantwoording afgelegd. Ook vindt er een totale actualisatie en doorrekening plaats van alle grondexploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35