Begroting 2021

Thema's

Een gezonde lokale economie

Onderstaande tabel geeft de voorgeschreven indicatoren voor dit thema weer. De informatie komt van Waarstaatjegemeente.nl .

Naam indicator

Eenheid

Bron

Deurne

Functiemenging

%

LISA

51,5 (2019)

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

171,6(2019)

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35