Begroting 2021

Thema's

Een gezonde lokale economie

Wat willen we bereiken?

  • Voldoende bedrijfslocaties;
  • Verbetering economisch functioneren centrum;
  • Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven bevorderen;
  • Transitie binnen agrarische sector op gang brengen;
  • Meer recreatief en toeristisch bezoek.

Aan de slag

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35