Begroting 2021

Thema's

Betaalbaar en divers wonen

Wat willen we bereiken?

  • Passende betaalbare woonvormen voor inwoneres
  • Woonlasten in lijn met de regio
  • Duurzaam wonen en bouwen
  • Meer bouwen dan alleen voor eigen inwoners
  • In basis faciliteert de gemeente
  • Kansen pakken door ruimte te bieden aan innovatieve ideeën

Aan de slag

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35