Begroting 2021

Thema's

Goede voorzieningen

Onderstaande tabel geeft de voorgeschreven indicatoren voor dit thema weer. De informatie komt van Waarstaatjegemeente.nl .

Naam indicator

Eenheid

Bron

Deurne

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

1,5 (2018)

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35