Begroting 2021

Thema's

Duurzaamheid

Belangrijkste wettelijke ontwikkelingen:

  1. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.
  2. Klimaatakkoord & Klimaatwet, in het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Gemeente Deurne staat aan het stuur om een deel van deze afspraken uit te voeren.
  3. Grondstoffenakkoord, Intentieovereenkomst om te komen tot transitieagenda’s voor de Circulaire Economie
  4. De Peel circulair in 2030 (De Peel focus op 2030), in 2030 is De Peel dé werkplaats voor vernieuwing in Brainport.

Maatschappelijk kader:

  1. Het maatschappelijk urgentiebesef neemt toe.
  2. De effecten worden in de maatschappij merkbaar (gezondheid, financieel, welzijn).
  3. De maatschappelijke roep om handelen neemt verder toe.
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35