Begroting 2021

Thema's

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

  • Een duurzame samenleving;
  • ‘Energieneutraal in 2050’pakken we voortvarend op;
  • Circulaire economie;
  • Duurzaamheid als integraal onderdeel van gemeentelijk handelen;
  • Aanpassen aan klimaateffecten;

Bovenstaande opsomming is vertaald naar de ambitie voor duurzaamheid:
Deurne wil in 2050 klimaatneutraal en energieneutraal zijn, in een gezonde circulaire economie. Deurne richt de omgeving in op de verandering van het klimaat (klimaatmitigatie en - adaptatie). Iedereen doet mee en profiteert in brede zin, waaronder: financieel, qua gezondheid, prettig wonen en leven.

Aan de slag

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35