Begroting 2021

Thema's

Duurzaamheid

Onderstaande tabel geeft de voorgeschreven indicatoren voor dit thema weer. De informatie komt van Waarstaatjegemeente.nl .

Naam indicator

Eenheid

Bron

Deurne

Hernieuwbare elektriciteit

%

CBS

6,9 (2018)

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35