Begroting 2021

Thema's

Duurzaamheid

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het resultaat weer van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024. De vergelijkende cijfers uit de rekening 2019 en de gewijzigde begroting 2020 worden ook weergegeven.

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.

2021

2022

2023

2024

Primitieve begroting 2020-2023

-291

-267

-269

-269

Mutaties tot en met juli 2020

-71

-71

-71

-71

Startsaldo begroting 2021-2024

-362

-338

-340

-340

Vraag naar middelen

-520

-550

-390

-191

Meerjarenbegroting 2021-2024

-882

-888

-729

-531

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:17:31 met de export van 10/13/2020 15:05:35